Manajemen RRI Ende

Yuliana Marta Doky, Kepala RRI Ende

Bertanggungjawab sebagai Kepala RRI Ende, Pemimpin Redaksi yang memberikan pelayanan siaran untuk 9 Kabupaten di Daratan Flores dan Lembata.

Rakiman, Ka Sub Bag TU

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas di Subag Tata Usaha

Sukriwandi, SE, Pranata Siaran Ahli Muda

Bertanggungjawab di Seksi Pemberitaan

Baryy Tupamahu, Teknisi Siaran Ahli Muda

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi di Seksi Teknologi Media baru

Marlinda Lena, Pranata Siaran Ahli Muda

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Siaran